Prototip

Prototip

Analizlerle mükemmelleştirilen tasarımın prototipe dönüştürülmesi aşamasında öncelikle ürünün hızlı prototipleri hazırlanarak montaj parçasının çalışma prensibi ve kinematik yapısının kontrolleri yapılır. Bu nokta; proses akışının belirlenmesi ve iyileştirilmesi anlamında da destekleyicidir. Ayrıca bu çalışmaların çıktıları operatör eğitimleri için de veri sağlamaktadır.

Hızlı prototipin akabinde mevcut ekipman ve makine parkuru kullanılarak, dışarıdan desteğe gerek duyulmaksızın seri üretimin şartlarını birebir sağlayacak gerçek prototipler elde edilir. Bu aşamada çeşitli laboratuvar ve araç testleri de tamamlanarak tasarım doğrulaması tamamlanmış olur.

Prototip aşamasındaki proses denemeleri bize seri üretip ekipmanlarının iyileştirilmesi ve verimliliğin artırılması için de katkı sağlar.