Analiz

Analiz

Yapısal analiz, kinematik çalışma sistemi ve kinematik çalışma esnasında sistemin dayanması gereken stres bu aşamada simüle edilir. Müteakiben bu stresin belli bir çevrim sayısı boyunca tekrar edilmesi ile ömür testi yapılır.

Bu aşamada anahtar nokta tasarımın norm beklentilerine yönelik doğrulanmasıdır. Tüm bu analizlerden elde ettiğimiz veriler ışığında prototip aşamasından önce tasarım ve malzeme değişikliklerine fırsat yaratılmış olup, prototip aşamasının maliyeti ve harcanan zaman anlamında tasarruf edilir.

Bu aşamadaki anahtar noktalardan bir diğeri ise analizin reel araç testiyle karşılaştırılıp, bir korelasyon oluşturulmasıdır. Yıllar boyu yaptığımız mühendislik çalışmaları ve test tecrübelerimiz bizi derin bir korelasyon veri tabanı oluşturmamız konusunda desteklemiştir.

Analiz-veri-iyileştirme döngüsü mükemmel tasarıma ulaşana dek tekrarlanır ve böylece tasarımımız prototip aşamasına geçmeye hazır hale gelir.