Kalite Politikamız

Kalite Politikamız 1. Kalite yönetim sistemimizin geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması

Malzeme girişinden ürün çıkışına kadar çalışanlar olarak kalite organizasyon el kitabında belirtilen tüm görevlerimizi yerine getirmek.

2. Müşterilerimizin beklentilerine uygun; zamanında, kaliteli, rekabetçi fiyatta ve güvenilir ürünler sunulması

Ürettiğimiz ürünleri kalite standartlarına uygun üretmek, müşterinin isteği zaman ürüne ulaşmasını sağlamak, iyileştirmeler yaparak maliyetleri düşürmek, rekabet ortamında kaliteden ödün vermemek.

3. Yaptığımız her işin planlı ve ilk seferinde doğru olacak şekilde yapılması

Müşteri firmalara bildirdiğimiz tarihlere uyum ve ürünlerin doğruluğunu planlamak,

4. İş süreçlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin sürekli iyileştirilmesi

Tüm bu faaliyetleri gerçekleştirirken sürekli iyileştirme prensibi ile çalışmak.

5. Çalışanlarımızın memnuniyetinin ve yeterliliğinin arttırılması

Çalışanlarımıza eğitim programları hazırlayarak, eğitimlerle yeterliliklerini sağlamak, iç müşteri anket sonuçlarına göre iyileştirme yapmak.

6. Tedarikçilerimizin geliştirilmesi (kalite, sevkiyat, maliyet, miktar)

Tedarikçilerimize kalite, sevkiyat, maliyet ve ürün miktarı hakkındaki tecrübelerimizi aktararak işbirliğimizi güçlendirmek.

7. Her alanda ekip çalışması yapılması ve yapılan işte kalitenin gözetilmesi

Bireysel olarak çalışmak yerine ekip çalışmalarına katılarak daha etkili sonuçlar elde etmek. Yapılan işlerde kaliteyi ön planda tutmak.

8. Kanun ve mevzuatlara uyulması (yasaklı malzemeler, İSG vb.)

Kalite süreçleriyle ilgili yükümlü olduğumuz yürürlükteki yasalara ve diğer şartlara uymak; çevre ile ilgili müşterilerimizin taleplerini yerine getirmek.