Çevre ve Enerji Politikası

Çevre ve Enerji Politikası Arıkan, müşteri memnuniyetini sağlayacak yüksek kalitede ürünleri çevre ve enerji dostu bir yapıda sunmak ve gelecek nesillere daha iyi bir yaşam kalitesi sağlamak için, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini mekanik kaldırma krikolarının tasarımı ve üretimi; kilit mekanizması, soğuk şekillendirilmiş sac metal parça üretimi ve montajının yapılmasında bir araç olarak kabul etmiştir.

Yönetim sistemi performansını sürekli olarak arttırmak için politikamız şu ilkelerden oluşur;

1) Yasal mevzuata ve diğer şartlara uygunluk

Çevre boyutlarımızla ilgili yükümlü olduğumuz yürürlükteki yasal ve diğer şartlara uymak ve çevre ile ilgili tarafların taleplerini yerine getirmek.

2) Kaynakları korumak

Faaliyetlerimiz kapsamında çevre etkileri en az olan doğal kaynaklara (enerji, yakıt, su vb.) yönelmek, kaynakların optimum şekilde kullanılmasını ve korunmasını sağlamak.

3) Her türlü atıkları kontrol altında tutmak

İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların çevre etkilerini kaynağında en aza indirgemek.

4) Çevre kirliliğini önlemek

Ürün tasarımından proses çıktısına kadar tüm faaliyetlerimizde endüstriyel kirlenmeyi önlemek ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak.

5) İletişim, eğitim, bilinçlendirme

Sürekli eğitim ve iletişim kanalları ile; çalışanlarımızın, iş ilişkisi içinde bulunduğumuz kişi, kuruluş ve bölge halkının desteğini almak.

6) Sürekli iyileştirme

Tüm bu faaliyetleri gerçekleştirirken ürün yaşam döngüsü içerisinde çevre performansının arttırılması için sürekli iyileştirme prensibi ile çalışmaktır.